Υπηρεσίες

Εκτύπωση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Εμφανίσεις: 3032

Παρέχουμε υπηρεσίες εκτελωνισμού για φορτία που εισάγονται στην Ελλάδα. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες για τελωνειακές διατυπώσεις που αφορούν ελληνικές εξαγωγές φορτίων μέσω των ελληνικών λιμανιών, αεροδρομίων και σταθμών τρένων.